PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    marzec 2022

Start › elektroprosumeryzm vs ...

W styczniu w słowie wstępnym Koordynator Rady Programowej Ścieżki 3 uzasadniał – pod wpływem kryzysu wewnętrznego w energetyce wołającego o działanie – zmianę jej nazwy z „monitorowanie zagrożeń” (które bez działań stałoby się już całkowicie kontrproduktywne) na

„elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja” z rozszerzeniem

elektroprosumeryzm: społeczna „egzergia” (społeczne bogactwa)
vs
społeczna entropia („jednakowość”, brak wartości, społeczna dezintegracja, ... – chaos)
.

W trzeciej dekadzie marca, w czwartym tygodniu napaści Rosji na Ukrainę, wołanie o działania na rzecz przełomowej transformacji prowadzącej do jak najszybszego wygaszenia paliw kopalnych i zbudowania rynków elektroprosumeryzmu, a tym samym zbudowania kryzysowej odporności elektroprosumenckiej w osłonach kontrolnych JST, a także w osłonach przedsiębiorstw przemysłu energochłonnego i w osłonach krajowej krytycznej infrastruktury transportowej (autostrady A1, A2 i A4; magistrali kolejowej CMK; portów lotniczych obsługujących loty transkontynentalne) staje się racją stanu. A uwarunkowania po stronie procesów społecznych w tym względzie stają się niestety coraz bardziej skomplikowane, i dają wiele do myślenia. Wspaniały zryw społeczeństwa na rzecz przyjęcia uchodźców z Ukrainy ma w polskiej przestrzeni społecznej za „sąsiada” krytyczny spadek poczucia podmiotowości obywatelskiej, jej utratę spowodowaną przez polityków (wszystkich, ale z natury rzeczy rządzących w szczególności). Pisze o tym Profesor Paweł Ruszkowski w komunikacie socjologicznym „Utracona nadzieja sprawczości”. Działanie na rzecz blokowania dezintegracji społecznej poprzez budowę kompetencji na rynkach elektroprosumeryzmu – kompetencji stanowiących warunek niezbędnie potrzebny do wytworzenia etosu elektroprosumenckiego – staje się w takiej sytuacji krytycznym obowiązkiem środowiska Platformy PPTE2050.

21 marca 2022

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

01. Utracona nadzieja sprawczości