PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    lipiec 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Czy wolno w Polsce kontynuować zjazd w przepaść za pomocą polityki energetycznej? Nie tylko przyjętej na początku roku przez rząd polityki PEP 2040. Ale także tej w postaci polityki realizowanej operacyjnie/zarządczo, przede wszystkim takiej jak koncepcja NABE. W ramach tejże planuje się pokrycie na koszt publiczny kosztów osieroconych po flagowym okręcie ministerstwa energii (w postaci największego placu budowy bloków węglowych w Europie). Kosztów 20, czy 35 mld PLN? (patrz PPTE2050) W kolejnych latach koszty osierocone „miękkiej” polityki operacyjnej/zarządczej będą oczywiście rosły, z każdym rokiem zaniechań transformacyjnych.

A na horyzoncie – naprawdę to jednak na likwidowanym placu budowy bloku węglowego 1000 MW Ostrołęka C – już pojawiła się „twarda” inwestycja w postaci bloku gazowego. Trochę mniejszego, o mocy elektrycznej tylko 800 MW. I bliżej nieokreślonej części ciepłowniczej (do 1,3 GW), która to część będzie (może!) przedmiotem przyszłych projektów. Chociaż z drugiej strony potrzeby ciepłownicze Ostrołęki są w wypadku nowej inwestycji (bloku gazowego) argumentem sztandarowym w przekazie inwestora (PKN Orlen)! O tej inwestycji jest raport na lipcowej Ścieżce 3.

24 lipca 2021

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

02. ANALIZA RYZYK I UTRACONYCH SZANS ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ŹRÓDŁA WYTWÓRCZEGO CCGT W ELEKTROWNI OSTROŁĘKA C