PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    maj 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Awaryjne wyłączenie przez automatykę zabezpieczeniową „starej” (wybudowanej w latach 1981-1988) Elektrowni Bełchatów w części przyłączonej do stacji Rogowiec unaocznia wszystkim, którzy mają wprawę w myśleniu i wiedzę o energetyce WEK-PK, a szczególnie wiedzę o elektroenergetyce WEK-PK(i EJ) gdzie doszliśmy. Po nieprzerwanym paśmie „sukcesów” w ciągu ostatnich dwóch dekad. Czyli po rozpoczęciu odwrotu od pierwszej ustrojowej reformy elektroenergetyki.

Reformy, która po pięciu latach zakończyła się (w 1995 r.) skutecznym przełączeniem ze Wschodu na Zachód oznaczającym nie tylko odłączenie KSE (razem z całym Centrelem) od systemu Pokój i przyłączeniem do UCPTE (wtedy), ale przede wszystkim oznaczało wyjście polskiej elektroenergetyki z socjalistycznego modelu ustrojowego i wejściem z impetem w ustrojowy model elektroenergetyki całej strefy euro-atlantyckiej.

W 2000 r. utworzenie koncernu PKE rozpalało wyobraźnię sovietikusów i napędzało interesy pierwszego pokolenia elektroenergetycznego ludu korporacyjnego, przy jego braku wyczucia zagrożeń. I także na skutek szybkiego rozprzestrzeniania się dotkliwego zaniku zdolności całej energetyki WEK-PK do przeciwstawienia się pokusie centralizacyjnej. Efekt, to wejście (pierwsza połowa 2021) w totalną centralizację, na którą nigdy nie pozwolił sobie establishment polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej).

To zagrożenie nakazuje zabranie głosu. Objaśnienie, kolejny raz, istoty sytuacji w której znalazła się Polska. Pobudzenie tak bardzo już potrzebnej obronnej refleksji. Ostrzeżenie przed osuwaniem się starych i coraz młodszych energeticusów razem z całą pop-energetyką w nihilizm razem z politykami, którzy go uprawiają niosąc na sztandarach wartości. O tym jest słowo od Koordynatora Rady Programowej. I o tym, że pretendenci są potrzebni na wagę złota.

18 maja 2021

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

01. monitorowanie zagrożeń - maj 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej