PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    czerwiec 2022

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Na czerwcowej Ścieżce 3 zamieszczamy interwencję senatorską Senatora Stanisława Lamczyka, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa elektrycznego skierowaną do Premiera Mateusza Morawieckiego (datowaną: 11 kwietnia 2022 r.) oraz odpowiedź Pani Minister Anny Moskwa (datowaną: 30 maja 2022 r.). Te dwa dokumenty obrazują biegunowe różnice podejścia do transformacji energetycznej w Polsce. Są to różnice, które pokazują z kolei zagrożenia wynikające z polityki energetycznej PEP2040. Jest to argument, aby dokumenty zamieścić na Ścieżce 3 platformy PPTE2050.

3 czerwca 2022

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

01. elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...- czerwiec 2022. Słowo od koordynatora Rady Programowej.pdf
02. Interwencja Senatorska adresowana do Premiera Mateusza Morawieckiego
03. Odpowiedź MKiŚ na interwencję Senatora Lamczyka.pdf