PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    czerwiec 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Bardzo groźne zagrożenia przedstawione (jako hipoteza) w Słowie od Koordynatora Rady Programowej na majowej Ścieżce 3 w czerwcu nie tylko nie były przesadzonymi, ale przeciwnie, okazały się bardzo „niedowartościowane”. O tym jak wielkie to było niedowartościowanie świadczy „empiryczna” weryfikacja majowej hipotezy możliwa w świetle dokumentów rządowych (w tym partyjno-rządowych), które w końcu maja zostały upublicznione w trybie wymagań dotyczących opiniowania publicznego. O tym jest czerwcowe Słowo Koordynatora.

1 czerwca 2021

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

01. monitorowanie zagrożeń - czerwiec 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej