PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    listopad 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne (druk nr 1674) i wniosek Komisji do spraw Energii Klimatu i Aktywów Państwowych rekomendujący uchwalenie ustawy przez Sejm pokazują, że osuwanie się energetyki w ciężki kryzys przyspiesza. Działań na rzecz zahamowania – a potem wyjścia z niego – rząd natomiast nie podejmuje. Potwierdza to zresztą dobitnie także COP 26, między innymi w postaci spektakularnego „przeniesienia” Polski do grupy krajów rozwijających się. O tym jest Słowo Koordynatora (Rady Programowej) na listopadowej Ścieżce 3.

15 listopada 2021

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

01. monitorowanie zagrożeń - listopad 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej