PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    styczeń 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

W słowie od Koordynatora Rady Programowej na Ścieżce 3 – koniec 2020, stanowiącej punkt wyjścia do monitorowania zagrożeń transformacji TETIP w 2021 r. wskazane zostały trzy wielkie zagrożenia: 1˚ - nowy rządowy wymiar centralizacji energetyki WEK-PK (nowy, czyli wykraczający poza to, co wcześniej dawało się opisywać słowem „recentralizacja” – absurdalna koncepcja NABE na pewno jest tym nowym wymiarem), 2˚ - ofensywa lobbystów energetyki jądrowej (mimo, że 65 lat rządowej polityki energetycznej i praktyki realizacyjnej – inwestycyjnej oraz na placu budowy – w okresie 1982-1990 dostarczyło jedynie doświadczeń, które z całą mocą trzeba nazwać patologicznymi), 3˚ - rynek mocy (wprowadzony przez ministerstwo energii – pomnik dynamicznego zastoju korporacyjnego rozwoju). W kontekście tych zagrożeń w słowie od Koordynatora na koniec 2020 r. zaakcentowana została potrzeba poważnej (w starym tego słowa znaczeniu, natomiast nie w nowym języku nowych kadr) weryfikacji wszystkich zagrożeń (nie tylko trzech wymienionych enumeratywnie). Weryfikacji z zastosowaniem tripletu paradygmatycznego i wykorzystania jej wyników do rozpoczęcia prac (na razie głównie oddolnych) w 2021 r. nad porządkiem prawnym (koncepcją ustrojową) transformacji TETIP. A są to prace wymagające zidentyfikowania („odkrycia”) logiki TETIP. Logiki, w której energetyka WEK-PK przystosowuje się do elektroprosumeryzmu nie odwrotnie. A taka logika wymaga prawa elektrycznego, które trzeba stworzyć do połowy obecnej dekady dla wschodzących, przez trzy najbliższe dekady, rynków elektroprosumeryzmu, na których energią napędową jest energia elektryczna ze źródeł OZE). Z tej logiki (a przecież logiki długoterminowo nie da się zignorować) wynika, że obecne Prawo energetyczne trzeba wygaszać, zgodnie z dynamiką wygaszania energetyki WEK-PK, czyli odpowiednio do dynamiki schodzących rynków końcowych energetyki WEK-PK: energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych. Będzie o tym więcej w słowie od Koordynatora Rady Programowej.

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa
31 stycznia 2021
01. monitorowanie zagrożeń - styczeń 2021 Słowo od Koordynatora Rady Programowej