PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    luty 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Narodowe wzmożenie (już odgórne i oddolne) na rzecz Zielonego Ładu, gwałtownie spotęgowane wejściem UE w nową perspektywę budżetową (kolejny raz chodzi o pieniądze, ciągle najsilniejszy narkotyk) nakazuje pilne systemowe zdiagnozowanie tego stanu, zwłaszcza jego istoty w kontekście zagrożeń dla transformacji energetycznej w Polsce. Po to, aby na podstawie diagnozy wskazać środki zaradcze właściwe dla transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu. O tym jest między innymi w Słowie Koordynatora Rady Programowej Ścieżki, i nie tylko w nim.

19 lutego 2021

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa
01. Słowo od Koordynatora Rady Programowej