PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    styczeń 2022

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, … – takiego tytułu domaga się Ścieżka 3 platformy PPTE2050 w 2022 r. Dlatego, bo to ten tytuł dopełnia dobrze tytuły Ścieżek 1 (Prawo elektryczne) i 2 (Budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej jednostek JST). Sprawia, że tytuły wszystkich trzech ścieżek tworzą bardzo potrzebną spójną całość, i to zarówno w kontekście teoretycznym jak i praktycznym. Więcej, ale w najbardziej syntetycznej postaci, jest o tym w Słowie od Koordynatora Ścieżki.

24 stycznia 2022

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Igor Muszyński – zagrożenia widziane ze środka praktyki tworzenia i stosowania regulacji prawnych, spojrzenie prawnika
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

01. elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...- styczeń 2020. Słowo od koordynatora Rady Programowej.pdf