PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

elektroprosumeryzm vs społeczna dezintegracja, ...    marzec 2021

Start › elektroprosumeryzm vs ...

Zagrożenia zdiagnozowane na Ścieżce 3 w lutym (Słowo od Koordynatora Rady Programowej Ścieżki 3) potwierdzają się – niestety z wielką „nawiązka” – w marcu 2021. Pokazuje to zwłaszcza sytuacja, która wytworzyła się wokół przygotowywanego przez rząd Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w obszarze transformacji energetycznej (neutralności klimatycznej, Zielonego Ładu). Mianowicie, sytuacja spowodowana całkowicie nieprzejrzystym sposobem przygotowania Planu, i praktycznie całkowitym brakiem otwarcia na oddolne konsultacje publiczne. Mimo, że oddolny charakter europejskiego Planu Odbudowy jest jego fundamentem.

Drugiego wymiaru zagrożenia dla transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu dostarcza w marcu XIX Konferencja Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle. Zagrożenia, którego istotą jest ryzyko, że polski „wielki” przemysł będzie musiał konkurować na europejskim (i globalnym rynku), ale nie będzie miał dostępu do taniej energii na hurtowym europejskim runku energii elektrycznej. Na tym, na którym polskie ceny stały się „niepostrzeżenie” w ostatnich latach już praktycznie najwyższymi, i będą dalej szybko piąć się w górę.

Jest też trzeci wymiar gwałtownie narastającego zagrożenia. Tym zagrożeniem jest zwiększająca się erupcja błędów poznawczych energetyki. Znaczenie tego wymiaru narasta wraz z dynamiką zróżnicowanych procesów transformacji energetycznej. Odpowiedź na to zagrożenie musi dawać Ścieżka 1 platformy PPTE2050. Środowisko Ścieżki 1 musi podjąć w szczególności odpowiedzialność intelektualną za realizację tego trudnego zadania, realizację poprzez konsolidację tripletu paradygmatycznego. Pamiętając jednak, że triplet paradygmatyczny oprócz wyzwania intelektualnego niesie współcześnie z sobą wyzwanie etyczne.

11 marca 2021

Rada Programowa

Radosław Gawlik – zagrożenia widziane ze środka sektora NGO
Jan Popczyk – (koordynator Rady) – zagrożenia w perspektywie analizy systemowej
Paweł Ruszkowski – zagrożenia w perspektywie procesów społecznych, spojrzenie socjologa

01. monitorowanie zagrożeń - marzec 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. Artykuł. ELEKTROPROSUMENT PRZEMYSŁOWY polski partyzant czy globalny standard?
03. Prezentacja. ELEKTROPROSUMENT PRZEMYSŁOWY polski partyzant czy globalny standard?