PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    wrzesień 2021

Start › Konwersatorium Intelig...

Wrześniowa Ścieżka 3 platformy PPTE2050 pokazuje zagrożenia w polskiej energetyce (już drugi raz, pierwszy raz była to ścieżka lipcowa) na przykładzie patologii projektu rządowej Agencji NABE, która ma z jednej strony skonsolidować „upadłe” węglowe aktywa wytwórcze (na GPW już praktycznie śmieciowe), a z drugiej strony zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne (co wynika wprost z nazwy Agencji). Takie zagrożenie tworzy bez wątpienia główne uwarunkowania dla odpowiedzi na dwóch pozostałych ścieżkach wrześniowych. Odpowiedzi, które są coraz bardziej pilne, bo przełomu w postaci transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu nie da się uniknąć. Z drugiej strony muszą to być, w polskiej perspektywie, odpowiedzi coraz bardziej przełomowe, aby nie były coraz bardziej nieadekwatne względem rzeczywistości unijnej i globalnej (w wypadku tej drugiej przede wszystkim chińskiej i amerykańskiej).

20 września 2021

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. operacjonalizacja TETIP - wrzesień 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. ELEKTROPROSUMERYZM vs ENERGETYKA WEK-OZE w świetle wydajności elektroekologicznej (oraz termoekologicznej) i społecznej (oraz gospodarczej) na przykładzie regionu górniczego (wersja Beta)
1. Konwersatorium Inteligentna Energetyka - Gliwice 2021-09-28