PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    marzec 2021

Start › Konwersatorium Intelig...

Agenda marcowego Konwersatorium IE – rozszerzona o sekwencję tematów przewodnich w miesiącach grudzień 2021 oraz styczeń i luty 2020 – pokazuje jakim potencjałem platforma PPTE2050 jest już w stanie odpowiedzieć na wyzwanie w postaci transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu będącej najlepszym sposobem realizacji celów politycznych 2050: globalnego w postaci neutralności klimatycznej, oraz celów UE rozszerzonych o Zielony Ład i Plan Odbudowy.

Najogólniej w zakresie podstaw fundamentalnych transformacji TETIP, ale też nie spłycając tego, co obecnie jest ważne w praktyce, widać symptomy przełomu mentalnego w dwóch aspektach. W pierwszym jest to przełom postrzegania transformacji TETIP. W rezultacie nie jest ona już postrzegana jako zadanie polegające na przekształcaniu energetyki WEK-PK (posiadanych przez nią, na mocy koncesji URE, rynków końcowych: energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych), a jako budowanie nowych rynków elektroprosumeryzmu. Dwóch rynków energii elektrycznej (o krytycznym znaczeniu na początku): RCR i offshore, o odmiennych właściwościach: pierwszy, to rynek o dużej podatności na konkurencję, drugi to rynek o małej zdolności do konkurencji. I dwóch (dominujących w drugim etapie transformacji) rynków bezsieciowych (urządzeń/produktów oraz usług). Rynków „bezkoncesyjnych”, o dużym potencjale konkurencji.

W drugim aspekcie jest to przełom w postrzeganiu sposobu realizacji transformacji TETIP. Powoduje on, że makroekonomiczna polityka energetyczna traci sprawczość. Siłą napędowej transformacji stają się siły oddolne, procesy mikroekonomiczne. Ponadto, i to jest ważniejsze, Konwersatorium IE i platforma PPTE2050 pokazują, że brak działań na poziomie makroekonomicznym (adekwatnych do wyzwań) skutkuje „samoorganizacją” sił na poziomie mikroekonomicznym. Skutkiem jest „równoległość” procesów na licznych ścieżkach, i nowa (bazowa) struktura kompetencji obejmująca trójkąt: elektroprosumenci, pretendenci-innowatorzy z sektora MMSP, samorządy. Struktura ta jest adekwatna do wytworzonych przez rewolucję cyfrową stosunków społecznych (te zmieniły się pozytywnie, ale także negatywnie). I do poziomu technologicznego (ten wzrósł szokowo). W rezultacie „szeregowe” działania makroekonomiczne – polityka rządu i działanie energetyki WEK-PK według sekwencji: strategia → plan → realizacja – są kontrproduktywne, powodują przyspieszone wchodzenie energetyki WEK-PK w spiralę śmierci. Niestety, przyspieszają także degradację zasobów KSE o krytycznym znaczeniu (sieci rozdzielcze nN, SN, 110 kV) na początku transformacji TETIP2050.

20 marca 2021

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. operacjonalizacja TETIP - marzec 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO Trajektoria redukcji CO2 w modelu transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu
03. Sprawczość społeczności lokalnych wobec Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
1. Konwersatorium Inteligentna Energetyka - Gliwice 2021-03-23