PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    marzec 2022

Start › Konwersatorium Intelig...

O ile na marcowej Ścieżce 3 ciąży polska „zapaść” poczucia sprawczości ludzi (utraty wiary w polityków jako dobra wyższego i ich odrzucenie przez społeczeństwo jako odpadu społecznego), a na Ścieżce 2 wybija się polska solidarność społeczna z Ukraińcami, wołanie Prezydenta Joe Bidena o konsolidację strefy euro-atlantyckiej wokół wartości oraz – w wymiarze polskim – potrzeba odzyskania ładu moralnego jako naczelnej wartości w polskiej polityce i potrzeba oddolnej budowy polskiej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej, to na Ścieżce 1 kluczową sprawą jest zaangażowanie się Senatu RP w pracę u podstaw w obszarze transformacji energetycznej, mianowicie pracę której celem jest stworzenie Prawa elektrycznego zapewniającego Polsce „przeprawienie" się – w ciągu kolejnych trzech dekad – na drugi brzeg, w świat rynków elektroprosumeryzmu, i w świat z politykami stanowiącymi bogactwo społeczne, a nie odpad społeczny.

Cykl konferencji senackich nt.: „PRAWO ELEKTRYCZNE – budowa kryzysowej energetycznej odporności elektroprosumenckiej” zapoczątkowany konferencją nt. „UŻYTKOWANIE SIECI I BUDOWA ELEKTROWNI BIOGAZOWYCH klucz do autonomizacji względem KSE jednostek JST (do 500 tys. mieszkańców) w trybie transformacji on/off grid”, która się odbyła 14 marca 2022 r. jest dobrym początkiem. Wprowadzenie do Konferencji przedstawione przez Marszałka Senatu RP Profesora Tomasza Grodzkiego daje podstawy do optymizmu społeczno-politycznego.

Prezentacje problemowe dotyczące rekonfiguracji KSE – obejmującej zasadę współużytkowania zasobów KSE (ZWZ-KSE) oraz elektrownie biogazowe klasy 0,5-1 MW stanowiące zasoby regulacyjno-bilansujące lokalnych rynków technicznych on/off grid właściwe dla poziomu napięciowego SN – są już dzisiaj bardzo silnym sygnałem możliwości technologiczno-ekonomicznych znacznego przyspieszenia polskiej trajektorii przejścia do neutralności klimatycznej.

Mianowicie, autonomizacja lokalnych rynków energii elektrycznej – umożliwiająca pełną neutralność klimatyczną jednostek JST (traktowanych indywidualnie) obejmująca około 60% ludności Polski i około 35% pokrycia całkowitego zapotrzebowania na elektryczną energię napędową potrzebną ludności i całej gospodarce – jest możliwa w horyzoncie 2040. (Dla pozostałych 40% ludności i 65% zapotrzebowania na elektryczną energię napędową możliwe jest osiągnięcie w horyzoncie 2040 neutralności klimatycznej w ponad 60%).

27 marca 2022

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. Wystąpienie wprowadzające Marszałka Senatu prof. dr hab. Tomasza Grodzkiego
02. Stan sieci elektroenergetycznych i dlaczego potrzebna jest zasada współużytkowania zasobów KSE
03. Budowa odporność kryzysowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jako podstawa konkurencyjności na rynku europejskim
04. Elektrownie biogazowe w gospodarce obiegu zamkniętego i jako źródła bilansujące na lokalnych rynkach energii elektrycznej: porównanie polskiego potencjału i wykorzystania u sąsiadów