PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

operacjonalizacja TETIP2050    listopad 2021

Start › operacjonalizacja TETI...

Transformacja TETIP jest koniecznością i zarazem historyczną szansą. Konieczność, to wygaszenie paliw kopalnych, a szansa to zbudowanie rynków elektroprosumeryzmu. Są trzy dekady na przeprowadzenie transformacji. To wystarczający czas. Ale dynamika niekorzystnych procesów mających miejsce w Polsce od początku 2021 r. podpowiada, że koszty związane z odgórnym blokowaniem wygaszania paliw kopalnych w ostatnich dwóch dekadach przekroczą wszystkie dotychczasowe projekcje. Tym bardziej trzeba skoncentrować się na oddolnych działaniach na rzecz wykorzystania szans. Jest to w każdym razie powinność platformy PPTE2050. W tym kontekście ważne są prace rozwojowe nad ustawą Prawo elektryczne i wynikające z nich coraz bardziej praktyczne wnioski.

02 listopada 2021

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. operacjonalizacja TETIP - listopad 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI – początek Prawa elektrycznego
03. Nagły spadek notowań PiS.
04. Porażka kwartetu PiS