PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    styczeń 2022

Start › Konwersatorium Intelig...

W 2022 roku odpowiedź Ścieżki 1 platformy PPTE2050 na sytuację polityczną i gospodarczą Polski, której nową odsłonę przyniosły dni przełomu 2021/2022 może być tylko jedna: dobre zaplanowanie i zintensyfikowanie dalszych prac rozwojowych poświęconych ustawie Prawo elektryczne, ze szczególną koncentracją na trzech ustawach pilotażowych: pierwszej o dostępie do informacji, drugiej o rynkach technicznych na elektroenergetycznej infrastrukturze sieciowej nN oraz SN i trzeciej o zasadzie ZWZ-KSE (zasada współużytkowania zasobów KSE).

21 stycznia 2022

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. operacjonalizacja TETIP - listopad 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI – początek Prawa elektrycznego
03. Nagły spadek notowań PiS.
04. Porażka kwartetu PiS