PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    czerwiec 2022

Start › Konwersatorium Intelig...

Na czerwcowej Ścieżce 1 zamieszczamy szwajcarskie Prawo energetyczne (z 30 września 2016, stan na 1 stycznia 2021) oraz rozporządzenie (do tego Prawa) w sprawie promowania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (obowiązujące od 1 listopada 2017, zaktualizowane 1 kwietnia 2022). Prawo wraz z rozporządzeniem (w oryginale niemieckim i w tłumaczeniu na język polski) udostępnione zostały platformie PPTE2050 przez Senatora Stanisława Lamczyka. Oryginały Prawa i rozporządzenia (w języku niemieckim) przesłane zostały do Senatu RP przez Ambasadę Szwajcarii, ich „tymczasowe” tłumaczenia wykonane zostały, z inicjatywy Senatora Stanisława Lamczyka, przez Romana Maćkowiaka (mieszkającego w Szwajcarii). Przewidziane jest wykonanie tłumaczenia „urzędowego”, które będzie mogło być firmowane przez Senat RP (po wykonaniu takiego tłumaczenia zamieścimy je na PPTE2050).

4 czerwca 2022

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
dr inż. Stanisław Lamczyk – senator RP, przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Prawa elektrycznego
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. Prawo elektryczne - czerwiec 2022. Słowo od Koordynatora Rady Programowej.docx
02. Energiegesetz
03. Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien
04. Prawo energetyczne - Szwajcaria
05. Rozporządzenie w sprawie promowania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii