PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    styczeń 2021

Start › Konwersatorium Intelig...

Styczeń 2021 r. stawia przed Radą Programową działań na Ścieżce 1 i przed całym środowiskiem transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu w bardzo jednoznaczny sposób pięć zadań. Pierwszym jest sformułowanie (a przynajmniej rozpoczęcie formułowania) założeń do regulacji prawnych krytycznych dla transformacji TETIP prowadzącej sukcesywnie do elektroprosumeryzmu (do czterech jego rynków), regulacji prowadzących z kolei sukcesywnie do Prawa elektrycznego. Drugim jest krytyczna analiza – przez pryzmat całego tripletu paradygmatycznego – modelu reelektryfikacji Subregionu Wałbrzyskiego przedstawionego w artykule: J. Popczyk, K. Bodzek, z udziałem R. Gawlik (Biuletyn PPTE2050 (30 1/2021, Energetyka 1/2021). Trzecim jest krytyczna analiza – znowu przez pryzmat całego tripletu paradygmatycznego – modelu ORE (Ostrowski Rynek Energii): J. Grześkowiak, komunikat na Ścieżce 2. Czwartym jest krytyczna analiza egzergetyczna problemu postawionego również na Ścieżce 2 – artykuł A. Jurkiewicz – mianowicie problemu: „błędy metodyczne rozporządzenia w sprawie warunków technicznych obowiązujących od początku 2021 r., które powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami (Dz.U.2019.0.1065)”. Piątym jest krytyczna analiza – trzeci raz przez pryzmat całego tripletu paradygmatycznego – zagrożeń ze Ścieżki 3. W styczniu 2021 r. są to w szczególności: 1˚ - kontynuacja ofensywy na rzecz energetyki jądrowej, 2˚ - kontynuacja ofensywy energetyki WEK-PK na rzecz energetyki WEK-OZE.

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
22 stycznia 2021
01. Artykuł ze statusem artykułu Słownika encyklopedycznego Elektroprosumeryzmu na PPTE2050
1. Konwersatorium Inteligentna Energetyka - Gliwice 2021-01-26