PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    październik 2022

Start › Konwersatorium Intelig...

Sytuacja na świecie zwiększa gwałtownie wymagania dotyczące jakości koncepcji transformacji energetycznej z jednej strony, a z drugiej potrzeby przyspieszenia tej transformacji. W środowisku platformy PPTE 2050 przekłada się to w październiku 2022 r. na nowy etap konsolidacja koncepcji transformacji TETIP oraz doktryny Prawa elektrycznego. Nowy etap takiej konsolidacji jest przedstawiony w Słowie od Koordynatora zamieszczonym na październikowej Ścieżce 1 (2022).


Słowo to ma postać niezależnej (naukowej) propozycji przedstawionej Parlamentarnemu Zespołowi ds. Prawa elektrycznego na posiedzeniu 5 października 2022 r. Każda naukowa propozycja z natury rzeczy jest po to, aby pobudzać dyskusję. W tym kontekście ważne jest zaakcentowanie, że misją platformy PPTE2050 jest budowanie szerokiego społecznego porozumienia wokół transformacji TETIP. Taka intencja przyświeca publikacji propozycji.

17 października 2022

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
dr inż. Stanisław Lamczyk – senator RP, przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Prawa elektrycznego
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. Propozycje do przedstawienia Parlamentarnemu Zespołowi ds. Prawa elektrycznego na posiedzenie w dniu 5 października 2022 r.