PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
28 września 2021

Koncepcja TETIP – DURE - Prawo elektryczne