PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
24 maja 2022

Transformacja TETIP: od monizmu elektrycznego do elektroprosumeryzmu. Duża część nowego porządku z pulsującymi złożonościami w chaotycznym świecie