PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
28 maja 2024

Torowania umowy społecznej TEE jako sposób zapobiegania entropizacji gospodarki i społecznego ładu ustrojowego