PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
23 lutego 2021

ORGANIZOWANIE SIĘ NA TRZECH ŚCIEŻKACH PPTE2050 WOKÓŁ REALIZACJI ODDOLNEJ TRANSFORMACJI TETIP DO ELEKTROPROSUMERYZMU