PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
21 grudnia 2021

Ostatni czas na plan przejścia od koncepcji TETIP do praktyki rynków elektroprosumeryzmu w JST