PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
22 czerwca 2021

Słownik encyklopedyczny Elektroprosumeryzmu (cz. III) – system(WSE) w sandbox-ie, zasada współużytkowania zasobów KSE, terminal(STD)