PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
27 czerwca 2023

BIAŁA KSIĘGA TEE: punkt wyjścia do prac Konwersatorium IE po zaakceptowaniu Księgi przez Senacką Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2023 r.
i po głosowaniu w Senacie RP ustawy specjalnej uchwalonej przez Sejm RP w dniu 26 maja 2023 r., rozszerzającej ustawę specjalną o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (z dnia 24 lipca 2015 r.) na sieci dystrybucyjne oraz inwestycje współtowarzyszące, a także zmieniającej niektóre inne ustawy