PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
28 czerwca 2022

Łączenie koncepcji, praktyki i edukacji - konsolidacja TETIP w ruchu (na platformie PPTE2050)