PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
28 listopada 2023

Biała Księga TEE (wersja alpha, datowana: 20231125) - ramy programowe transformacji energetycznej na nowy czas