PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
27 lutego 2024

(Polskie) Ramy programowe edukacji i kształcenia do elektroprosumeryzmu, budowa kompetencji zawodowych dla potrzeb TEE