PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    marzec 2022

Start › budowa kryzysowej odpo...

Piękny festiwal solidarności Polaków z Ukraińcami na jednym biegunie, a na drugim opublikowane w tym samym czasie wyniki badań CBOS (przeprowadzonych tuż przed napaścią Rosji na Ukrainę) o tym jak ci sami Polacy tracą gwałtownie poczucie podmiotowości (sprawczości), jak odwracają się od polityków, przestają im wierzyć (por. marcowa Ścieżka 3). To jaskrawo pokazuje, że kolejny raz wypadliśmy ze stanu równowagi społecznej. A politycy muszą zrozumieć, że nie da się oszukiwać wszystkich, we wszystkim i zawsze. Jest jednak coraz mniej prawdopodobne, że zrozumieją oni to przed wielkimi zawirowaniami, które niestety pogłębią jeszcze stan nierównowagi społecznej, i zmniejszają ich szanse przetrwania.

W tym kontekście jest tajemnicą jak w chaosie rządzenia rodzą się polskie zwroty kopernikańskie. Te odwracające znaczenie słów, zmieniające porządek społeczny z dnia na dzień, zastępujące wiedzę poglądami, a prawdę propagandą. Te, dla opisu których brakuje już skali na osi entropii (będącej przedmiotem drugiej zasady termodynamiki, ale również entropii informacyjnej, i tej którą trzeba dopiero zdefiniować dla potrzeb opisu gwałtownie przyspieszającego chaosu procesów społecznych). Bez wątpienia nie tylko historia, ale i trybunały osądzą to, co się ukaże w sądownictwie, edukacji, służbie zdrowia, w gospodarce – kiedy kurz już opadnie.

Jednak na marcowej Ścieżce 2 nie ma co czekać na wyroki historii i trybunałów. Trzeba działać już. Potrzebne są działania oddolne stanowiące odpowiedź na wielkie „salto”, które rządzący wykonali w czasie od butnych wypowiedzi podczas konferencji COP24 w Katowicach (2018) do równie butnych (i emocjonalnych) oświadczeń w dniach wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce (25-26 marca 2022 r.). W 2018 r. polski Prezydent zapewniał, że fundamentem polskiego bezpieczeństwa energetycznego jest węgiel, którego wystarczy na 200 lat. W końcu marca 2022 r. polski Premier ogłosił z kolei Polskę absolutnym liderem transformacji energetycznej i całkowitego uniezależnienia się od paliw kopalnych, w tym natychmiastowego wstrzymania importu węgla, ropy i gazu z Rosji (szczegóły niestety nie są znane). Taki komunikat „poszedł” w świat mimo że na początku 2021 r. ten sam Premier ogłosił, że Polska będzie realizować transformację do neutralności klimatycznej, ale na trajektorii drugiej prędkości, tzn. wydłużoną w czasie względem unijnej. I mimo, że polski Prezydent, jak i polski Premier wielokrotne oświadczali, że bezpieczeństwo energetyczne zapewnią Polsce elektrownie jądrowe, chociaż rzeczywistych przesłanek ku temu nie ma żadnych.

W takiej sytuacji trzeba budować bez zwłoki oddolną kryzysową odporność elektroprosumencką. Muszą ją budować sami elektroprosumenci, sektor MMSP, jednostki JST. O tym są załączone na marcowej ścieżce prezentacje J. Popczyka i K. Bodzka.

26 marca 2022

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy
Jan Grześkowiak – współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU
Jan Popczyk – koordynator Rady
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja
01. Budowa kryzysowej energetycznej odporności elektroprosumenckiej Polski, jednostek JST i każdego obywatela stała się już nakazem chwili i racją stanu 
02. Budowanie odporności elektroprosumenckiej poprzez zarządzanie zasobami własnymi elektroprosumentów