PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    styczeń 2022

Start › budowa kryzysowej odpo...

Od początku 2022 r. widać, że nie ma już innego sposobu na wydobycie się Polski z zapaści energetycznej jak tylko budowa odporności elektroprosumenckiej jednostek JST rozumianych jako lokalne społeczności transformujące się ustrojowo do społecznej gospodarki rynkowej. Lokalne społeczności, czyli obejmujące – w rozważanym kontekście – przede wszystkim elektroprosumentów. Dalej, obejmujące przedsiębiorców MMSP zdolnych wziąć na siebie odpowiedzialność pretendentów do rynków elektroprosumeryzmu (rynków, które zastąpią rynki końcowe energetyki WEK-PK, mianowicie rynki energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych). Wreszcie, obejmujące samorządy sprawujące władztwo w jednostkach JST.

Ta sytuacja wynika z koincydencji bankructwa polskiej polityki energetycznej (instytucji realizujących tę politykę, będących zresztą jej emanacją) oraz globalnego przyspieszenia przełomowego charakteru transformacji energetycznej. Zablokowanie rozwarcia nożyc jest już niemożliwe. Konsekwencje są jednoznaczne.

W wypadku platformy PPTE2050 Ścieżkę 2 trzeba na przykład zmienić na ścieżkę odporności elektroprosumenckiej jednostek JST. I udostępnić ją elektroprosumentom, pretendentom i samorządom, w jeszcze większym wymiarze niż to było w 2021 r.

5 stycznia 2022

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
02. Komunikat w sprawie możliwości dofinansowań elektroprosumeryzmu przez JST w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych