PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    koniec 2020

Start › budowa kryzysowej odpo...
Koniec 2020 roku jasno wskazuje trzy uwarunkowania w obszarze energetyki charakterystyczne dla dwóch grup podmiotów: dla samorządów oraz dla przedsiębiorców sektora MMSP. Jest już jasne, że to te podmioty mają historyczną rolę do odegrania, którą w każdej przełomowej transformacji, nie tylko energetyki, jest rola pretendentów. Te trzy uwarunkowania, to hasłowo: przymus, powinność i szansa. Jest przy tym jasne, że w wypadku energetyki samorządy i sektor MMSP jako pretendenci i zarazem innowatorzy (w różnych aspektach) nie wygrają bitwy o przyszłość za pomocą sposobów, które zarządzający energetyką stosowali w przeszłości. Muszą zaproponować całkiem nowe produkty, nowe usługi, charakterystyczne dla czterech rynków elektroprosumeryzmu. Jest o tym w słowie od Koordynatora Rady Programowej. Na platformie PPTE2050 stymulować i weryfikować inicjatywy w tym zakresie będzie 2021 roku Rada Programowa.

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
30 grudnia 2020
01. pretendenci (JST, MMST - innowatorzy) - koniec 2020. Słowo od Koordynatora Rady Programowej.pdf