PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    marzec 2021

Start › budowa kryzysowej odpo...

Marzec 2021 – z trzecią falą Covid-19 i „narodową” dyskusją nad Krajowym Planem Odbudowy (i Zwiększania Odporności) – pokazuje wyraźnie jak dramatycznie potrzebna jest Polsce transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu. I zarazem pokazuje siłę tej transformacji tkwiącą w triplecie paradygmatycznym monizmu elektrycznego. Problem szerzej ilustruje się w Słowie od Koordynatora Rady Programowej Ścieżki 2 (marzec 2021). Do zilustrowania problemu wykorzystuje się komunikat prasowy Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Gazowych z 15 marca 2021 r. nt. Wykorzystanie zielonych gazów w tym wodoru jako jednego ze sposobów do dekarbonizacji ogrzewnictwa.

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
31 marzec 2021
01. pretendenci - marzec 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. Informacja prasowa SPIUG - zielone gazy jednym ze sposobów do dekarbonizacji ogrzewania