PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    czerwiec 2021

Start › budowa kryzysowej odpo...

Odzwierciedleniem aktywności środowiska ścieżki 2 w czerwcu 2021 r. jest czerwcowa Agenda Konwersatorium IE. Agenda konsoliduje koncepcję zasady współużytkowania zasobów KSE w dwóch wymiarach: technicznym i prawnym. Czyli zasady krytycznej (o pierwszorzędnym znaczeniu) z punktu widzenia transformacji TETIP (w trybie innowacji przełomowej) do elektroprosumeryzmu. A elektroprosumeryzm, zdefiniowany na triplecie paradygmatycznym (na podstawach fundamentalnych), w hierarchicznej strukturze (rozpatrywanej w kontekście znaczenia/wagi) konsoliduje z kolei trzy wymiary Europejskiego Zielonego Ładu (będącego celem politycznym). Są to wymiary: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Praktyczne wdrożenie zasady współużytkowania zasobów KSE oznacza pilną potrzebę drugiej ustrojowej reformy elektroenergetyki DURE). Ta reforma, podobnie jak to było w wypadku pierwszej ustrojowej reformy elektroenergetyki, może pociągnąć za sobą potrzebne zmiany we wszystkich pozostałych sektorach energetyki WEK-PK Współcześnie potrzebne zmiany są oczywiście już zupełnie inne niż te, które były potrzebne w ostatniej dekadzie XX w. Mianowicie, obecnie potrzebne zmiany, to wygaszanie w ciągu kolejnych trzech dekad (w horyzoncie 2050) całej energetyki WEK-PK.

To wszystko (od końca licząc: wygaszenie energetyki WEK-PK → reforma DURE → zasada współużytkowania zasobów KSE → koncepcja elektroprosumeryzmu) wymaga ustawy Prawo elektryczne. Więcej jest o tym na Ścieżce 2 (czerwiec 2021) w (Skondensowanym) Słowie od Koordynatora Rady Programowej.

30 czerwca 2021

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
01. pretendenci - czerwiec 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. Kierunki wyjścia z pułapki energetycznej w jakiej znalazła się polska oraz pobudzenie gospodarki w kierunku zielonego ładu - agenda
03. Wyjście polski z pułapki energetycznej i wejście w program elektroprosumeryzmu (zielonego ładu) - Senat RP