PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    luty 2021

Start › budowa kryzysowej odpo...

Jeśli w końcu 2020 r. ścieżka 2 była na platformie PPTE2050 – jako hipoteza – pilną odpowiedzią na kurs kolizyjny, z którego polska elektroenergetyki WEK-PK nie potrafiła wyjść w ostatnich dwóch dekadach – aby wejść w trzecią dekadę XXI w. na kurs rozwojowy jednoznacznie określony przez globalny cel polityczny 2050 zinstytucjonalizowanego świata (Porozumienie paryskie 2015, COP 21) – to luty 2021 r. potwierdza już boleśnie prawdziwość postawionej hipotezy. Gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i paliw transportowych oraz widmo uwolnienia cen gazu (2020) staje się w przestrzeni publicznej faktem. Polityka jądrowo-energetyczna PEP2040 oraz sztandarowe rządowe projekty – NABE i derogacji unijnych dla Polski od neutralności klimatycznej 2050 – „twórczo” wzmacniają kurs kolizyjny elektroenergetyki WEK-PK. I to całkowicie w opozycji do podstaw fundamentalnych elektroprosumeryzmu. Podwyżki cen niezwykle już wzmocniły pierwszą falę elektroprosumeryzmu (elektroprosumencką). Pobudzenie drugiej (pretendenckiej) jest zadaniem pretendentów do rynków elektroprosumeryzmu, czyli innowatorów: innowacyjnych samorządów i innowacyjnej części sektora MMSP. Kluczem do realizacji tego zadania jest współpraca. Zacząć trzeba od budowy wzajemnego zrozumienia. Skromnym początkiem jest na Ścieżce przewodnik po elektroprosumeryźmie na platformie PPTE2050 będący wynikiem zderzenia samorządów i sektora MMSP w Subregionie Wałbrzyskim.

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
24 luty 2021
02. Zagadnienia do dyskusji w zakresie wykorzystania elektroprosumeryzmu jako metody osiągnięcia autonomii energetycznej wytypowanych obszarów