PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    maj 2021

Start › budowa kryzysowej odpo...

Słowo od Koordynatora Rady Programowej na majową Ścieżkę 2 w postaci embrionalnej wersji Słownika Encyklopedycznego Elektroprosumeryzmu stanowi pierwszy krok w jego (Słownika) rozwoju. Umieszczenie tej embrionalnej wersji na ścieżce 2 ma głęboki sens. Jest wyrazem tego, że o elektroprosumeryźmie w maju 2021 trzeba mówić już głównie w perspektywie praktycznej, w przestrzeni pretendentów do rynków elektroprosumeryzmu. I wynika także stąd, że na platformie PPTE2050 pretendenci ci już są. Że jest do kogo, z nazwy/nazwiska, skierować Słownik (a nie tylko w otwartą przestrzeń potencjalnych zainteresowanych).

Oczywiście, tę wersję Słownika trzeba także, równolegle, adresować na Ścieżki 1 i 3. W dodatku, na wszystkie trzy Ścieżki trzeba ją adresować w maju i (milcząco) w kolejnych miesiącach i latach, bo Słownik powinien być tworzony przez trzy kolejne dekady jako dzieło zbiorowe. Dzieło, czyli Słownik w tej koncepcji nie może być tworzony w trybie chaosu.

Musi być tworzony w trybie budowania wiedzy, charakterystycznym dla nauki (Ścieżka 1). W tej perspektywie najważniejsza na ścieżce 1 jest konsolidacja tripletu paradygmatycznego poprzez budowanie jego technik weryfikacyjnych dla potrzeb transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu.

Dalej, Słownik musi być tworzony w trybie budowania kompetencji, charakterystycznym dla pretendentów (Ścieżka 2). Pretendentów mających produkty i usługi na rynki elektroprosumeryzmu. Przede wszystkim na rynek pierwszy: wschodzący rynek energii elektrycznej RCR, w szczególności funkcjonujący na poziomach napięciowych nN i SN systemu KSE.

Wreszcie, Słownik musi być tworzony w trybie monitorowania (strategicznego, nie operacyjnego) zagrożeń przez tych, którzy mają historyczne, rozległe doświadczenie w energetyce, zatem mogą się kompetentnie wypowiadać w strategicznych zagadnieniach. Ale także przez tych, którzy w swoim genotypie mają zapisane monitorowanie instytucjonalnych zagrożeń, mianowicie przez sektor NGO (Ścieżka 3).

16 maja 2021

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
30 grudnia 2020
01. Elektroprosumeryzm - słownik encyklopedyczny - maj 2021 (wersja beta)
02. Taryfa elektroprosumenta w koncepcji sandbox-u i w praktyce eGIE
03. Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego - Plan
04. Społeczny Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego - Społeczne ekspertyzy