PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    styczeń 2021

Start › budowa kryzysowej odpo...

Koncepcja trzech Ścieżek PTE2050 dostarcza od samego początku (styczeń 2021) przykładów (dowodów) potwierdzających siłę elektroprosumeryzmu, i przydatność tripletu paradygmatycznego do weryfikowania poprawności regulacji prawnych, praktycznych rozwiązań technologicznych, ale także rozwiązań biznesowych. Także siłę elektroprosumeryzmu, i przydatność tripletu paradygmatycznego do walki z błędami poznawczymi w obszarze energetyki WEK-PK (błędami fałszywej świadomości społecznej odnośnie konieczności tej energetyki) oraz w obszarze transformacji TETIP (do walki z błędami fałszywej świadomości społecznej odnośnie nierealności tej transformacji). Warunki techniczne dotyczące budynków, obowiązujące w Polsce od początku 2021 r. są przykładem narzędzia prawnego do budowy fałszywej świadomości w dwóch priorytetowych obszarach elektroprosumeryzmu, mianowicie w pasywizacji budownictwa i elektryfikacji ciepłownictwa (por. artykuł: Standard budownictwa od 2021 r.), i idącej niestety za tym praktyki stosowanej przez inwestorów, architektów, projektantów, wykonawców. Badania modelowe dotyczące implementacji elektroprosumeryzmu w Subregionie Wałbrzyskim (por. artykuł: TPST Subregionu Wałbrzyskiego. Transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu) są z kolei przykładem, że transformacja TETIP w trybie oddolnym jest w pełni realna, i to z bardzo dobrymi skutkami.

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
29 stycznia 2021
02. TPST Subregionu Wałbrzyskiego. Transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu
03. Generacja rozproszona z wykorzystaniem kogeneracji gazowej