PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

budowa kryzysowej odporności elektroprosumenckiej JST    sierpień 2021

Start › budowa kryzysowej odpo...

Sytuacja społeczno-polityczna Polski w drugiej połowie 2021 r. wymaga nadzwyczajnej mobilizacji na rzecz konsolidacji transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu. Katalizatorem przyspieszenia tej konsolidacji jest Prawo elektryczne. Zarówno prace rozwojowe służące jego stworzeniu, jak również prace legislacyjne na rzecz projektu ustawy. Prace realizowane przy szerokim zaangażowaniu oddolnym pretendentów do rynków elektroprosumeryzmu: elektroprosumentów, pretendentów z sektora MMSP oraz samorządów.

15 sierpnia 2021

Rada Programowa

Leszek Drogosz – z-ca dyr. Biura Infrastruktury m. st. Warszawy (menedżer transformacji energetyki warszawskiej do elektroprosumeryzmu 2050, prezes Polskiej Sieci Energie Cites)
Jan Grześkowiak – menedżer transformacji TETIP2050, współtwórca Ostrowskiego Rynku Energii (obszary wiejsko-miejskie z potencjałem autonomizacji na infrastrukturze sieci rozdzielczych)
Andrzej Jurkiewicz – prezes, właściciel firmy eGmina Infrastruktura Energetyka (transformacja ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu)
Zdzisław Konopka – założyciel, wiceprezes, współwłaściciel firmy rodzinnej ELKON (elektrotechnologie procesowe, zautomatyzowane w środowisku energoelektroniki)
Robert Lewandowski – burmistrz gminy Żmigród, przewodniczący konwentu wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego, członek Rady Dolnośląskich Parków Krajobrazowych
Paweł Olechnowicz – prezes, współwłaściciel firmy MAPU, menedżer transformacji TETIP2050 (produkty i usługi na trzy pierwsze rynki elektroprosumeryzmu)
Jan Popczyk (koordynator Rady) – autor koncepcji elektroprosumeryzmu, założyciel platformy PPTE2050
Tomasz Słupik – dyrektor techniczny Energopomiaru (poprawa efektywności energetycznej i surowcowej, GOZ, wirtualizacja procesów energetycznych i przemysłowych)
Roman Szełemej – prezydent m. Wałbrzych, lider transformacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej Subregionu Wałbrzyskiego
Grzegorz Tomasik – wiceprezes PGB Innowacje/Dystrybucja, platformy techniczno-handlowe systemów(WSE) dla lokalnych społeczności energetycznych, w tym dla sandboxów
01. pretendenci - sierpień 2021. Słowo od Koordynatora Rady Programowej
02. PRAWO ELEKTRYCZNE mapa prac rozwojowych i proponowana struktura (rozdziały) ustawy (wersja Beta)