PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
26 stycznia 2021

PIERWSZA PRÓBA PRZEKRACZANIA BARIER DZIEDZINOWYCH budowanie interakcji między dynamicznymi ścieżkami (1, 2, 3) platformy PPTE2050