PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
22 listopada 2022

Studia przypadków w praktyce realizacyjnej transformacji TETIPE na platformie PPTE2050 – różnorodność i jedność