PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
28 lutego 2023

Ustawy pilotażowe do Prawa elektrycznego, budowa kompetencji zawodowych i społecznych elektroprosumeryzmu na dwóch platformach językowych, NGO-sy na ścieżkach „sprzeciwu i poparcia”