PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
23 maja 2023

Krytyka TEE (transformacja energetyczna do elektroprosumeryzmu) w świetle: 1 – koncepcji TEE i Mapy Białej księgi TEE oraz 2 - Paneli tematycznych 1 i 2 (KIE)