PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
27 września 2022

Triplet realizacyjny transformacji TETIP w szczycie jesienno-zimowym 2022/2023