PPTE 2050

Ścieżka 1/2024: Konwersatorium Inteligentna Energetyka    -    czerwiec 2024    

POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI
transformacja w trybie innowacji przełomowej

pięć platform elektroprosumeryzmu

wiedzy
edukacji

trzy fale

prosumencka
pretendenta
innowatora
pretendenta
zbiorowego

WCZEŚNIEJSZE ZASOBY PPTE2050 (zamrożone: sierpień 2020)

elektroprosumeryzm – to na wiedzy zbudowana praktyka,
elektroprosumeryzm – to praktyka, która żąda edukacji,
elektroprosumeryzm – to edukacja, która rodzi fale.

Pierwsza fala, prosumencka już niesie Kowalskiego do elektroprosumeryzmu. Druga fala – pretendenta-innowatora, dopiero wzbierająca – ma siłę aby donieść tam w horyzoncie 2040 stutysięczne miasto, z otaczającym je powiatem, też stutysięcznym. Trzecia, w postaci pretendenta zbiorowego, wystarczy aby w horyzoncie 2050 uwolnić od paliw kopalnych Warszawę i cały kraj. Wtedy elektroprosumeryzm stanie się podręcznikowym banałem, a platforma PPTE2050 (po kolejnych zmianach nazwy) będzie zdolna mierzyć się z unifikacją nowych obszarów. Tych nigdy w wielkiej przestrzeni społecznej nie zabraknie.

Jan Popczyk, lipiec 2020