PPTE 2050
GLIWICKIE KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA
25 maja 2021

Konsolidacja koncepcyjna (w tym prawna) i technologiczna systemu(WSE)