PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    maj 2021

Start › Konwersatorium Intelig...

Kumulacji zagrożeń w polskiej energetyce, w szczególności w elektroenergetyce, takiej jak ujawniająca się w maju 2021, nie było. Jej negatywny wydźwięk znacznie rośnie gdy analizuje się ją w środowisku globalnej transformacji energetycznej. Jest o tym w Słowie od Koordynatora Rady Programowej na Ścieżce 3 – maj 2021.

Odpowiedzią na Platformie PPTE 2050 jest między innymi Słownik Encyklopedyczny Elektroprosumeryzmu (na razie jego wersja embrionalna) zamieszczona na Ścieżce 2 (sektor MMSP, samorządy; elektroprosumenci-elektroprosumeryści-pretendenci) – maj 2021. Dlatego na tej Ścieżce, bo okazuje się już, że Słownik trzeba, i można redagować w perspektywie praktycznej elektroprosumeryzmu. Ta perspektywa w procesie narastającego kryzysu ma znaczenie krytyczne.

Z kolei odpowiedzią na Ścieżce 1 – maj 2021 jest Agenda Konwersatorium IE skonsolidowana w sposób mający na celu zbliżenie („oswojenie”) dwóch krańcowych wymiarów elektroprosumeryzmu. Pierwszym jest wymiar makroekonomiczny: 7 mld ludzi, globalne działanie tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Drugim jest wymiar mikroekonomiczny: systemy(WSE), operatorzy(WSE), sandboxy.

24 maja 2021

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. Energetyka Społeczeństwo Polityka - półrocznik Collegium Civitas
02. DLACZEGO MŁODZIEŻ I ROBOTNICY KONTESTUJĄ PiS? Autorska ekspertyza socjologiczna
1. Konwersatorium Inteligentna Energetyka - Gliwice 2021-05-25