PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    czerwiec 2021

Start › Konwersatorium Intelig...

Gwałtownie rosnące w Polsce zagrożenia dla transformacji w trybie TETIP2050 do elektroprosumeryzmu (por. Ścieżka 3 - czerwiec 2021) wymagają nadążnej reakcji na całej platformie PPTE2050, stosownej do skali zagrożeń. Dlatego na czerwcowej Ścieżce 1 odstępuje się od formuły Słowo od Koordynatora Rady Programowej i przechodzi się do otwarcia katalogu tej Ścieżki skonsolidowanym Słownikiem encyklopedycznym ELEKTROPROSUMERYZMU, składającym się na razie z części autorskiej I oraz II.

Zmiana formuły otwarcia Ścieżki w konkretnym przypadku (Ścieżka 1 – czerwiec 2021) ma w założeniu charakter incydentalny. I ma na celu zasygnalizowanie znaczenia praktycznego konsolidacji Słownika. Ale też jest sygnalizacją dążenia do zmiany charakteru Słownika (w kolejnych etapach jego konsolidacji) z autorskiego na kookreacyjny w całym środowisku PPTE2050, a przede wszystkim w środowisku Ścieżki 1.

2 czerwca 2021

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
01. Elektroprosumeryzm - słownik encyklopedyczny (wersja gamma)
1. Konwersatorium Inteligentna Energetyka - Gliwice 2021-06-22