PPTE 2050
POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA ENERGETYKI

Konwersatorium Inteligentna Energetyka    luty 2021

Start › Konwersatorium Intelig...

W Słowie od Koordynatora Rady Programowej Na Ścieżce 3 – styczeń 2021 (opublikowanej 31 stycznia 2021) sygnalizuje się erupcję niewiedzy (czyli niekompetencji) polityki jądrowo-energetycznej (PEP2040) oraz ofensywę partyjno-rządowej energetyki WEK-PK na rzecz zawłaszczenia funduszów Europejskiego Zielonego Ładu i realizacji w Polsce jego „pozorowanej” wersji, mianowicie w postaci transformacji WEK-PK do WEK-OZE. W styczniu 2021 r. rozpoczął się też w Polsce wyraźnie inny niebezpieczny proces, oddolny/ społeczny, pobudzony na progu nowego (2021-2027) okresu budżetowego UE masowym uspołecznieniem energetyki za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu będącego (tu trzeba to podkreślić) rzeczywistą unijną Agendą oddolnej transformacji energetycznej. Zagrożenie związane z tym procesem polega na gwałtownej ”inflacji” pojęcia „błąd poznawczy” w energetyce (w kierunku jego zrównania z niewiedzą, z brakiem wykształcenia). Te dwa uwarunkowania/zagrożenia – odgórne i oddolne – nakazują pilne podjęcie na Ścieżce 1 szczególnego wysiłku na rzecz praktycznej weryfikacji głównych hipotez i heurystyk transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu za pomocą technik weryfikacyjnych tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego. Doskonalenie technik weryfikacyjnych tripletu paradygmatycznego (wytwarzanie ich praktycznych procedur) oraz postęp w weryfikacji głównych hipotez i heurystyk transformacji TETIP muszą być na Ścieżce 1 realizowane w równoległych procesach, w dodatku w procesowej interakcji ze środowiskiem Ścieżki 2.

Rada Programowa

Prof. Jan Popczyk (koordynator Rady) – elektrotechnika, elektroenergetyka, transformacja energetyki TETIP, triplet paradygmatyczny monizmu elektrycznego, elektroprosumeryzm
Prof. Wojciech Stanek – analiza egzergetyczna, energetyka, inżynieria środowiska, paradygmat egzergetyczny
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE w Katowicach – ekonomia i finanse, ekonomiczna analiza prawa, prawo energetyczne, paradygmat prosumencki
dr hab. Magdalena Ligus, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, badania statystyczne w obszarze transformacji energetyki, paradygmat prosumencki
dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE we Wrocławiu – ekonomia i finanse, ekonomia zrównoważonego rozwoju, paradygmat prosumencki
dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. Collegium Civitas – socjologia polityki, socjologia gospodarki, transformacja energetyki, paradygmat prosumencki
dr inż. Krzysztof Bodzek (sekretarz Rady), adiunkt w Pol. Śląskiej – elektrotechnika, energoelektronika, paradygmat wirtualizacyjny
Radosław Gawlik, prezes Eko-Unii – polityka klimatyczno-energetyczna, sektor NGO, elektroprosumeryzm
8 lutego 2021
01. Transformacja TETIP do elektroprosumeryzmu – czas na powrót nauki
02. ENERGETYKA WEK-PK: to, co było dobre dla świata przez 300 lat, i to, co się nie spełniło w ostatnich dwóch dekadach oraz odpowiedź (nowy pomysł na resztę XXI w., do zrealizowania w horyzoncie 2050): polska transformacja TETIP do ELEKTROPROSUMERYZMU
1. Konwersatorium Inteligentna Energetyka - Gliwice 2021-02-23