P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii
Fundamenty transformacji polskiej energetyki i siły sprawcze kształtujące jej trajektorię w horyzoncie 2050

Warszawa, 16 lipca 2019
Link