POWSZECHNA PLATFORMA TRANSFORMACYJNA
ENERGETYKI
Kontakt
Redakcja portalu
redaktor naczelny Jan Popczyk
zastępca redaktora naczelnego Krzysztof Bodzek
e-mail redakcja@ppte2050.pl
Konwersatorium
e-mail konwersatorium@ppte2050.pl
Serwis internetowy
webmaster Andrzej Piechocki
e-mail it@ppte2050.pl