S sekcja
N nowych
K koncepcji
T i technologii
E energetycznych
KOLEGIUM SEKCJI NOWYCH KONCEPCJI I TECHNOLOGII
ENERGETYCZNYCH ODDZIAłU GLIWICKIEGO SEP

Gliwice, 20 lutego 2020