P powszechna
P platforma
T transformacyjna
E energetyki
UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 70-LECIA
INSTYTUTU AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Wrocław, 21 maja 2019
70-LECIE IASE

Link